Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bakırçay Ovası

Bakırçay Ovası

Bakırçay Ovası; Dar anlatımı ile Soma'nın yakınından başlamaktadır ve denize kadar uzanır. Geniş anlatımı ile Bakırçay Ovası, Kırkağaç Ovası'nı da kapsayarak doğu tarafa doğru yönelmektedir. Bu şartlarda ovanın uzunluğu 80 kilometreye kadar varmaktadır. Ovanın genişliği ise Soma civarlarında 4 kilometreyi geçmekte olan en dar yöreyi meydana getirirken Kırkağaç Ovası'nda 10 kilometreye kadar genişler. Bakırçay Ovası, 15 kilometreye geldiği zaman Kınık Ovası ile ününe yakışır bir görünüm meydana gelmektedir. Bundan ötürü yer yer daralıp genişlemekte olan Bakırçay Ovası, Kırkağaç Ovası gibi.

Bakırçay Ovası'nın Bergama batı kısmında yer alan bölümü 25-50 metre, bunu doğu kısmında ise 80-100 metre yükseklik kazanmaktadır. Ovanın doğu, kuzey, güney kısımları volkanik örtülerle karışık olup neojen platolar ile yükselirler. Bu neojen platolardan bir tanesi Kırkağaç ve Akhisar Ovalarını birbirinden ayırmaktadır, Eğrigöl Tepesinde yer alan hendekler güney ve güneybatı şeklinde ayrım kesiti meydana getirirler. Bu hendekten Bakırçay'ın bugünkü kolu geçmekte ancak alt kısımları ise bunun iç tarafına giren neojen ve tüf tepeleri yüzünden darlaştırılmaktadır. Bakırçay Havzası'nın çöküntü hendeğinin üst kısmında piramit şeklinde yükselen ve serpilmiş bir şkilde olan birden fazla tepecik yer almaktadır. Bunların içinden Eğrigöl Tepesi sert karakava olmakta olup öbürleri ise andezitten meydana gelmiştir. Denizi doğru sıra şeklinde olan tepecikler şunlardır: Kalarga, Değirmentepe, Patartepe, Baklatepe, Reistepe, Memelitepe, Yaylatepe, Pamuktepe ve Karadağ. Poyracık ve Kınık civarlarında şistler, gravakkeler ve mermerimsi kalkerler, Zeytindağı Bölgesinde de permakarbon kalkerleri yer almaktadır. Tekkeköy, Eğrigöl, Armağanlar, Sindel kısımları ise volkanik olan materyallerden neojen kalkerlerden meydana gelmişlerdir.

Bakırçay Ovası diğer özellikleri; Bakırçay Ovası yukarıda da bahsettiğimiz gibi Bakırçay'a karışmış olan birden fazla çayların da var olduğu göz önüne koyulduğu taktirde sulak bir ovadır. Örnek olarak, Bakırçay, yönünü batı tarafa doğru yönlendirirken Kırkağaç'ı sol tarafında bırakmış olur. Kuzey tarafa doğru Kırkağaç Ovası'ndan Soma boğazına doğru girerken Aksuyu alır, buradan batı tarafa doğru yönelir. Soma Ovası'ndan ilerlerken en büyük kısmı olan ve kuzey taraftan gelen Yağçıllı Deresi ile birleşir. Bundan dolayı Kınık ve Turanlı Ovalarına girmiş olur. Bu ovada sırası ile; kuzey taraftan Menteşe, Ilıca, güney taraftan Karadere, Kırkgeçit ve Gümüş Derelerini alır. Güney tarafa yönelip Bergama Ovası'na varır. Burada Kuzey taraftan Kestel, Bergama, güney taraftan Sinır Derelerini kapsar ve Zeytindağı Ovası'na girer. Burada Kuzey taraftan Boğazkasar Deresi ile birleşir ve batıya doğru yönelir. Çandarlı Ovasından Dalyan Gölü'nün orta kısmında yapılan taş setler arasından Ege Denizi'ne dökülmektedir. Bakırçay Ovası'nın yüzölçümü 3200 kilometrekaredir.
Son Güncelleme : 10.07.2023 23:25:24
Bakırçay Ovası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bakırçay Ovası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Bakırçay Ovası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak ÖzellikleriBu türler içinde de...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar, Delta Ovaları, Eski Göl Yeri Ovaları, Lav Örtü...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası, Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023