Erzincan Ovası İklim ve Bitki Örtüsü
12 Temmuz 2024

Erzincan Ovası İklim ve Bitki Örtüsü

Erzincan Ovası

Erzincan Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan bir ovadır. Yaklaşık 600 km² yüz ölçümüne sahip olan ova, deniz seviyesinden 1.150-1.300 metre yükseklikte bulunmaktadır. Karasu Vadisi boyunca genişleyip daralarak uzanan ovanın tabanı, boydan boya kalın alüvyonlarla örtülüdür. Ova, Sansa Boğazı ile doğuya, Kemah Boğazı ile batıya açılmaktadır. Kuzeyden Keşiş Dağı (3.549 m) ve Spikör Dağları (2.934 m), güneyden Munzur Dağları (3.129 m), doğudan Mercan Dağları (2.463 m) ve Mürid Dağı (3.068 m) tarafından çevrelenmiştir.

Erzincan Ovası'nın Akarsuları

Fırat Nehri'nin önemli kollarından olan Karasu ile buna dökülen birçok küçük ırmak, Erzincan Ovası'nın kenarını çevreleyen dağlardan doğmaktadır. Çoğu yerde geniş bükümler çizerek akan Karasu, düzensiz bir ırmak olduğu için çevresinde yer yer bataklıklar bulunur. Irmak, doğuda Sansa Boğazı'ndan Erzincan Ovası'na girdiğinde ovanın tektonik doğrultusu olan güney-güneydoğu ve batı-kuzeybatı yönlerini takip eder.


Erzincan Ovası, çevresindeki dağların dik yamaçlarıyla sınırlanmıştır. Dağlık bölgelerden inen küçük ırmakların birikinti yelpazeleri ve eski alüvyon şekilleri göze çarpmaktadır. Ova genelinde kışlar çok soğuk, yazlar ise genellikle sıcak geçer. Yağış miktarı düşük olduğu için ova kuraktır. Bitki örtüsü yoğun olarak seyrek otlardan oluşur. Sulak olan bölgelerde söğüt ve kavak ağaçları bulunmaktadır.

Yağışın az olmasına rağmen, Karasu gibi debisi yüksek bir ırmağın varlığı, ovada sulamaya dayalı tarımın gelişmesine olanak sağlar. Tarımsal üretimde ilk sırayı alan pancar ve tahıl ekiminin yanı sıra, baklagil olarak özellikle fasulye ve çeşitli meyveler yetiştirilmektedir.

Erzincan Ovası Yerleşim

Nüfus yoğunluğu orta derecede olup, köyler toplu yerleşmeler şeklinde gelişmiştir. Erzincan Ovası'nın kuzey kenarında Erzincan şehri kuruludur. Şehrin batısında Sivas, güneyinde Elazığ, doğusunda Erzurum ve kuzeyinde Trabzon ile karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca, Ankara-Kayseri-Sivas ve Erzurum demiryolları da buradan geçer. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bölgede, 1939 yılındaki depremde büyük can ve mal kaybı meydana gelmiştir.

Doğal ve Kültürel Zenginlikler

Erzincan Ovası, sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekmektedir. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ova, birçok tarihi ve arkeolojik kalıntıya sahiptir. Erzincan Kalesi, Mama Hatun Türbesi ve Kemaliye Taş Yolu, bölgenin önemli tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, Erzincan bölgesinde yapılan geleneksel el sanatları ve yöresel mutfak, kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Ekonomik Faaliyetler

Erzincan Ovası'nda tarım, hayvancılık ve ticaret başlıca ekonomik faaliyetlerdir. Ovada yetiştirilen ürünler arasında buğday, arpa, şeker pancarı ve sebzeler önemli yer tutar. Hayvancılık ise özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile öne çıkar. Erzincan şehir merkezi, ticaretin yoğun olduğu bir bölge olup, özellikle tarım ürünlerinin pazarlanmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, Erzincan'da bulunan küçük sanayi işletmeleri de bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Üster

12 Temmuz 2024 Cuma

Erzincan Ovası'nda tarım yaparken su kaynaklarıyla ilgili sorunlar yaşadınız mı? Karasu Nehri'nin debisi yüksek olmasına rağmen sulama için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Üster,

Erzincan Ovası'nda tarım yaparken su kaynakları ile ilgili sorunlar yaşamak maalesef olası bir durumdur. Karasu Nehri'nin debisi yüksek olmasına rağmen, sulama için her zaman yeterli olmayabilir. Bunun sebebi, mevsimsel değişiklikler, su kullanımındaki artış ve nehrin yönetimi ile ilgili sorunlar olabilir. Bu nedenle, tarım faaliyetleri sırasında su kaynaklarının etkin kullanılması ve alternatif sulama yöntemlerinin araştırılması önemlidir. Özellikle damla sulama gibi yöntemler, su tasarrufu sağlayarak verimliliği arttırabilir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Güncel

Silifke Ovası Oluşumu ve Özellikleri

Silifke Ovası Oluşumu ve Özellikleri

Güncel

Yüksekova Tarihçesi

Yüksekova Tarihçesi

Güncel

Çarşamba Ovası Oluşumu ve Özellikleri

Çarşamba Ovası Oluşumu ve Özellikleri

Konya Ovası Oluşumu ve Özellikleri

Konya Ovası Oluşumu ve Özellikleri

Balat Ovası Nerede?

Balat Ovası Nerede?

Delta Ovalarının Toprak Özellikleri

Delta Ovalarının Toprak Özellikleri

Gediz Ovası Oluşumu ve Özellikleri

Gediz Ovası Oluşumu ve Özellikleri

Pasinler Ovası Nerededir?

Pasinler Ovası Nerededir?

Yeşilova Konumu ve Özellikleri

Yeşilova Konumu ve Özellikleri