Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Antalya Ovası

Antalya Ovası

Antalya Ovası, Akdeniz bölgesinin en önemli ovaları Antalya Ovası ve Çukurovadır. Bu ovaların ortak özelliği ise çöküntü yerlere alüvyonların birikmesi ve birikmesi sonucu meydana gelmeleridir. İklim ve sulama koşulları uygun olduğundan dolayı bu ovalar ülkemizin en önemli tarım alanlarını oluşturmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü bu alanlarda turfanda sebzecilik ve meyvecilik gelişmiştir. Bu ovaların en önemlilerinden olan Antalya Ovası'nın özelliklerine şöyle bir bakalım. Akdeniz bölgesinde, Antalya bölümünde yer alan batısında Beydağları, kuzeyinde Toroslar ve doğusunda ise yine Toros Dağları ve Antalya Körfezi'nin arasında kalan alana Antalya Ovası adı verilmektedir. Bu ovalar üzerinde yer alan ilçelerin isimlerine göre; Serik, Manavgat, Alanya Ovaları adlarını almaktadır. Antalya Ovası, Antalya Körfezi'nin kuzey-kuzeybatı kıyısını kapsayan üçgen şeklindeki büyükçe kıyı düzlüğüdür. Batı Toros Dağları ve Akdeniz arasında yer alan ovanın doğu kesimlerde kalan kısmı, kıyıya yaklaşan Toroslar'dan ötürü, daralarak son bulmaktadır. Antalya Ovası'nın yüz ölçümü 1.110 kilometre karedir. Bereketli bir tarım havzası olan Antalya Ovası'nın kıyı kesimi boyunca uzunluğu yaklaşık olarak 110 km, eni ise 10-35 km olduğu bilinmektedir. Ovanın batı kesimindeki Beydağları, Antalya Körfezi'nin kuzey kesiminde olup hafifçe batıya doğru bir kıvrım göstermektedir. Antalya Ovası, başta Aksu Çayı'nın Antalya Körfezi'ni doldurması suretiyle meydana gelmiştir. Delta ovası değildir bu ova bir kıyı ovasıdır. Antalya ovalarının en belli başlı özellikleri ise Toros Dağları'ndan gelen Aksu, Köprü Çayı, Alara Çayı, Manavgat Çayı, Karpuz Çayı ve Dim Çayı gibi birçok çayından sulama yapılması yoluyla bolca mahsul elde etmeleridir.

Kuzeyde Kadın Dağı ve İn Dağı, Kuzeydoğuda ise Geyik Dağları yükselmektedir. Yüzey biçimlerinin oluşumu bakımından bu ova birbirinden farklı özelliklerde iki bölüme ayrılmaktadır. Beydağları'ndan Aksu Irmağı'nın kuzeyine kadar uzanan kısımda yatay kalker tüfleri ve sekiler (Taraçalar) şeklinde dizilmiştir. Birinci taraça, denizden 25-30 metre yükseklikte sona erip ve denizden 10-15 kilometre iç kısımlara kadar uzanmaktadır. İkinci taraça ise aniden başlayıp, 250 metre yüksekliğe kadar, genişleyerek yayılmaktadır. Üçüncü taraça ise 50-80 metrelik bir yalıyarla ikinci taraçadan ayrılmıştır. Bu taraça 300-325metre yüksekliğe, dağların eteklerine kadar uzanmaktadır. Bu taraçalar, sert kireç kayaçlarından oluşmaktadır. Antalya Ovası'nın ikinci kısmı, Aksu Irmağı'nın doğusunda kalan kısımdır. Toros Dağları'ndan dökülen Manavgat Çayı, Köprü Çayı, Düden Çayı, Alara Çayı, Karpuz ve Kargı çayları ise denize evvel ulaşmadan evvel alüvyonlu geniş yerler oluşturur. Antalya Ovası'nın her kesiminde yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ise genellikle ılık ve yağışlı olan Akdeniz iklimi şartları hakimdir. Yılın en soğuk ayı olan ocakta bile sıcaklık yaklaşık 9 santigrat derecenin altına düşmemektedir. Tarıma oldukça elverişli olan bu alüvyonlu topraklarda, uygun iklim şartlarının da tesiriyle turunçgil, pamuk, muz, zeytin gibi Akdeniz ikliminde yetişebilen ürünlerin yanında arpa, buğday, fasulye gibi tahıl mahsulleri, nohut, mısır, pirinç gibi baklagiller, domates, patlıcan, biber, kabak gibi turfanda sebzeler ve her türlü meyve gibi pek çok değişik tarım mahsulleri de yetiştirilmektedir. Bu ovanın batı kısımları çam ormanlarıyla kaplı olup, doğu kısımlarında nüfus yoğunluğu çok daha fazladır. Bu bölgenin en büyük yerleşim alanı olan Antalya ise Göller Yöresi'nden gelen yolların üstünde olup, ovanın batı kısmında yer almaktadır. Bu ovalarda elde edilen başlıca mahsuller ise ülkemize milyonlarca dolar döviz getirisi sağlayan pamuk, pirinç, susam, buğday, arpa, zeytin, narenciye mahsullerinden olan (Muz, portakal, limon) gibi mahsullerdir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 23:30:57
Antalya Ovası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Antalya Ovası Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Antalya Ovası"
Bence ovalar Antalya
Eylül . 29.12.2018 17:10:49
CEVAP YAZ
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?Bu türler...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü ...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası, Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024