Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Söke Ovası

Söke Ovası

Söke ovası: Ege Deniz'inin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu orta kıyı bölgesinde, Büyük Menderes akar suyunun hemen yakınında kurulmuştur. Söke'nin en verimli arazisini oluşturan ova arazisi şehir ile Büyük Menderes Nehri ortasındadır. Şehrin yerleşim yeri ovanın kuzey ve kuzeybatı tarafına doğru genişlemesine olmuştur. Aydın'a 54 km, İzmir'e 120 km, mesafesindedir. Doğusunda Koçarlı, Kuzey doğusunda Germencik, Kuzeybatısında Kuşadası ve Batısında Milas ilçelerine sınırdır. Söke' ovasının yüz ölçümü 1088 km² olup, deniz seviyesinden yüksekliği 23 metredir. Şehre olan 50 km. Uzaklıkta Bafa Gölü yer almaktadır. Göl Söke ve Milas arazisi içerisinde kalmaktadır. Sökeenin hemen kuzeyinde Samson Dağları, Gümüş ve Kemer Dağları, Güneyinde ise Beşparmak Dağları vardır. Söke'de tipik Akdeniz iklimi hekimdir. Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı olur. Yaz aylarında genelde hiç yağış almaz. En yüksek yağışı; Aralık, Ocak ve Şubat aylarında alır. Yağışlar genel olarak yağmur şeklinde olup, kar yağışı çok az derecede görülür. Söke'de bölgenin genel özelliği olan, Akdeniz Bölgesinin karakteristik bitki örtüsü ve Makiler yer alır. Dağların yüksek kısımlarında karaçam ve fıstık çamı, dağ eteklerinde zeytin, düzlük kısımlarında incir, narenciye, yetişmektedir. Ayrıca Söke ovasında yetişen kültür bitkileri, buğday, arpa, yulaf, mısır vb. Sanayi bitkileri olarak pamuk, ayçiçeği, susam ve kanoladır.

Coğrafi Konumu: Söke güneyinde Didim kuzeyinde İzmir ve Muğla, batısında Kuşadası bulunan şirin ve oldukça güçlü bir ilçedir. Söke ovası Büyük Menderes Havzasının en son noktasında olan çok verimli bir araziye kuruludur.

İklimi: Söke bölgesi Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır. Yazları kurak Kışın yağışlı, geçer. Nem oranı diğer yörelere göre yüksektir. Çam ve makilik dahil olmak üzere her türlü yabancı bitki yanında kültürü yapılan pamuk ve bilumum Hububat, Meyve, Sebze, İncir, Zeytin yetiştirilir.

Ekonomi: Söke ovasında Türkiye'nin en önemli pamuk üretim sahalarından biridir. 450 bin dekar ekilebilir araziye sahiptir, Türkiye'nin Pamuk Ambarı olan, İlçenin ekonomisi, yıllık gayrisafi hasılanın %70'ini oluşturan tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi malları üretimini kapsamaktadır. Verimli Söke Ovasında ana ürün pamuğun dışında buğday, çeşitli yem bitkileri, narenciye, meyve bitkileri, incir ve en önemli olan zeytin yetişir. Söke'nin Dağlarından Yağ, Ovasından Bal Akar. Tarımda, Balıkçılık Arıcılık ve Hayvancılık da önemli yer almaktadır. Söke'de tarım makineleri üretimi yapan fabrikaları başta olmak üzere çeşitli kollarda üretim alanları bulunmaktadır.

Söke Ovası'nın bir zamanlar Ege Denizi olduğunu ve ovanın üzerinde bulunan Lade Adası'ndan bir deniz savaşı başladığını biliyor muydunuz?

Ova hakkındaki bilgilerden sonra şimdi M. Ö 494'e gidelim. O tarih, Pers İmparatorluğu'nun idaresi altına giren Anadolu ve Milet Kenti'nin 2.5 km batısında bir ada vardı. Bu adanın etrafında çok büyük bir deniz savaşı yaşanmıştı Bugün Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı kum, kil, çakıl vb. İle alüvyon arasında kalmış tepe durumundaki bu adanın adı Lade Adası, çevresinde yapılan deniz savaşının adı da Lade Deniz Savaşı idi.

Lade Deniz Savaşı veya Muharebesi, İyon Ayaklanması sırasında M. Ö. 494'te gerçekleşen bir deniz muharebesidir. Muharebe Pers Donanmasının İyon kenti ittifakına karşı kesin zaferiyle sonuçlanmış ve İyon ayaklanmasını tamamıyla sonlandırmıştır. 

Batı Anadolu'ya kadar genişleyen Pers hakimiyeti, özellikle İyon kent devletlerinin deniz ticaretini sınırlandırmıştı. Her yıl Pers Sarayı'na ödemek zorunda kaldıkları haracın üstüne bir de Pers Sarayı'nın Önasya'nın Grek kent devletleri yönetimine atadığı tiranlar, halk arasında yaygın bir hoşnutsuzluğa yol açıyordu. İyon Ayaklanmasını tetikleyen görünürdeki neden tiranlara karşı duyulan hoşnutsuzluktu. 

İşte bu tiranlardan biri olan Milet tiranı Arıstagoras, MÖ 499 yılında Pers Satrabı Artaphernes'ı da yanına alarak, daha doğrusu ikna ederek Naksos'u (Günümüz Nakşa Adası) ele geçirmek amacıyla bir sefer başlatmıştı. 

Tarihçi Herodot'un anlatımına göre İyon ayaklanmasının merkez üssü Milet (Didim) olduğundan Pers İmparatoru 1. Darius doğrudan saldırının Milet'e olması gerektiğini öngörür ve Pers ordusu Milet'e doğru yol almaya başlar. İyon kuvvetleri ise Milet yaklaşımını denizden savunmaya karar verir.

İyon ayaklanmasına katılan şehir devletleri, Milet'in savunulması için, Midilli ile ittifak yaparak bir donanma oluşturmaya başlar. Herodot'a göre savaş düzeni içinde yer alan kent devletleri Milet (Günümüz Didim), Priene (Günümüz Söke), Myus (Bafa Gölü Civarı), Teos (Günümüz Seferihisar), Sakız (Günümüz Sakız Adası), Erythrae (Günümüz Çeşme), Phokaia (Günümüz Foça), Sisam (Günümüz Susam Adası) ve Midilli'dir. Donanma toplam 353 "triremeden" oluşan bir kuvveti toplamıştır. 

"Trireme" güvertesi 3 kat olan ve her katta kürekçilerin dizildiği eski bir savaş gemisi çeşididir. Dönemin en sağlam donanma gücüne sahip Sakız Adası en başı çeker. 

Savaşa katılan şehir devletlerinin ve gemilerin sayılarını yine Herodot şöyle vermiştir: "Sakız Adası: 100, Milet: 80, Midilli: 70, Sisam: 60, Teos: 17, Priene: 12, Erythrae: 8, Myus: 3 ve Phokaia: 3". 

Bu arada Efes ve Kolophon (Günümüz Değirmendere köyü), İyon birliğine dahil olmalarına rağmen, savaşa katıldıklarına dair henüz resmi bir kanıt bulunmuyor. Herodot'a göre Pers donanmasında 600 savaş gemisi bulunmaktaydı. Bu donanma Fenike, Mısır ve yakın zamanda yeniden boyun eğdirilen Kıbrıs'tan sağlanmıştı. 

Herodot Pers Donanmasının komutanından bahsetmez ama Pers kaynaklarında General Datis olarak geçer. Savaş, İyon donanmasının Milet şehri açıklarında bulunan Lade Adası çevresine konuşlanmasının ardından başlar. Herodot'un verdiği rakamlara göre, 49 Sisam triremesi muharebe hattından çekilmiştir. İyon muharebe hattının batı kanadındaki Midilli gemileri de Sisam filosunun çekildiğini görerek muharebe hattını terk etmişler. Böylece 70 geminin daha ayrılmasıyla filo mevcudu 234 gemiye düşmüştür. Sonuç olarak İyon muharebe hattının bir kanadı bütün bütün çökmüş olur ve bu durum üzerine bazı İyon gemileri de durumun bir anda umutsuz hale geldiğini görünce çekilirler. Muharebede kalan İyon kuvvetleri her ne kadar inatla dövüştülerse de ağır kayıplara uğrar ve kalan gemiler de muharebe alanından çekilirler. Herodot, denizde izlenmekte olan bu gemilerin Mykale Dağı eteklerine geldiğini ve karaya çıktıklarını ve karadan ilerleyerek Efes topraklarında kadar ilerlediklerini yazmaktadır. 

Sonuç olarak İyon filosunun uğradığı bu yenilgiyle İyon Ayaklanması kesin olarak çözülmüş, Lade Deniz Muharebesi ise, o tarihe kadar "bir savaşta nihai sonucu belirleyen" ilk deniz muharebesi olmuştur.

Kaynak: ovagentr, tarihiolaylar, izmirdergisi,  Eric Gaba, Vikipedi
Son Güncelleme : 01.11.2023 11:12:31
Söke Ovası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Söke Ovası Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Söke Ovası"
Çok faydalandım.Teşekkürler
.
CEVAP YAZ
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak ÖzellikleriBu türler içinde de...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar, Delta Ovaları, Eski Göl Yeri Ovaları, Lav Örtü...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası, Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası; Muğla ilinin sınırları içerisinde yer alan ancak Antalya iline bağlı ilçelerden birisi Elmalıdır. Antalya ilinin yaklaşık olarak 115 km...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023