Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Delta Ovaları

Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?<...

Karstik Ovalar

Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü Ovaları,Dağ Eteği Ovalar...

Tektonik Ovalar

Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Bulundukları bölgelere göre ovaları incelersek, ...

Delta Ovası

Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonlar gider ve ova oluşturacak bir birikinti kalmaz. Akarsuyun getirdiği alüvyon fazla olmalıdır ...

Amik Ovası Savaşı

Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bilinir. Yorumcular bunun "Çok büyük ve çok kanlı" olarak yorumlamışlardır....

Altınbaşak Ovası

Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal faaliyetler, depremler, rüzgârlar sonucunda yeryüzü şekillenmiştir. Bu değişimler ovaları...

Ergene Ovası

Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok uygundur, bu bölgede tarıma uygun arazilerin yoğunluğu nedeni ile makina ve imalat sanayi faal...

Vardar Ovası

Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Topraklarının güney sınırının uzun bir kısmı Yunanistan devletiyl...

Amik Ovası

Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilinin en büyük düz arazisini oluşturur. Amik Ovası başta Asi nehri, Afrin Çayı ve Karasu ile top...

Balat Ovası Nerede

Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu düzlükler uzun süre boyunca dağdan gelen nehirlerin biriktirerek oluşturduğu alüvyonlu t...

Çarşamba Ovası

Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasının batısında Tekkeköy, doğusunda terme, güneyinde ise Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri yer...

Konya Ovası

Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiye'nin en büyük ovalarından bir tanesidir. Genişliği 50 km uzunluğu ise 80 km ve yüz ölçü...

Kıyı Ovaları

Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sahalarıdır. Ovalar önemli kentlerde kurulur. Ovalar yaylalardan, çiftliklerden, dağlardan daha elverişlidir. Birçok kentte ovalar bulunur ve insan hayatını için çok önemli bir yere sahiptir. Kıyı...

Iğdır Ovası

Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras Irmağı'na inen eteklerinde ve Büyük Ağrı Dağının güneyine uzanır. Kuzeyden Aras Irmağıyla sınırlanan ova, doğu batı doğrultusu ile bir kısmı İran topraklarına giren, yer yer engebeli düzlükle...

Silifke Ovası

Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki idaresi Mersin ilimize bağlı olan Silifke'ye; Mersin merkezden yaklaşık 82 km deniz kıyısından Antalya istikametine gidilerek varılır. Silifke konum itibarı ile kavşak nokt...

Bafra Ovası

Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin en büyük ovalarındandır. Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde alüvyon birikintileri etkisi ile oluşmuştur. Tamamı alüvyonlar ile kaplıdır. Bazı bölgelerinde on metreyi aşan hareketli kumu...

Harran Ovası

Harran Ovası, Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. Bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçesi merkezi olan Şanlıurfa'ya 45 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Toprağının çok verimli olduğu bilinen ovaların başında yer almaktadır.Harran'ın geçmişi ile ilgili en güvenili...

Akdeniz Bölgesindeki Ovalar

Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama imkânının olması nedeniyle elverişli topraklardır. Bu ovalar Türkiye'de önemli bir tarım alanı olarak da kullanılmaktadır. Bölgenin önemli ovalarının başında gelen Çukurova, Antalya Ovası,...

Elmalı Ovası

Elmalı Ovası; Muğla ilinin sınırları içerisinde yer alan ancak Antalya iline bağlı ilçelerden birisi Elmalıdır. Antalya ilinin yaklaşık olarak 115 km batısında yer almaktadır. Bu ilçe Güney Anadolu'yu içeren Toros Dağları'nın Batı Akdeniz bölümüne kadar uzanan kıvrımları arasında sıkışmış haldeki çanak bir plato üzerine kurulmuştur. Kuz...

Tercan Ovası

Tercan ovası, çevresine göre daha alçak kesimde kalan alüvyonlarla örtülü olan akarsuların derine gömülmemiş olduğu eğimiz az düz toprak parçasıdır. Erzincan ilinde yer alır. Ortasından Karasu akan bu ova tarım açısından oldukça verimlidir. Üzerinde kuru ve sulu tarım yapılır. Etrafı dağlarla çevrili olan bu ovanın denize olan yükseklik ölçü...

Büyük Menderes Ovası

Büyük Menderes Ovası, bu ova, Ege Bölgesin de bulunan, Aydın Dağları ile Menteşe Dağları arasında yer alan çöküntü ovasıdır. Batı ve doğu doğrultusunda olan, büyük bir tektonik çöküntünün üzerinde yer almaktadır. Bölgede hâkim olan Akdeniz iklimi, denize olan uzaklığa ve yüksekliğe göre farklılık gösterir. Yazlar çok fazla sıcak, kışlar Aydı...

Marmara Bölgesindeki Ovalar

Marmara Bölgesindeki Ovalar, Marmara bölgesi; Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan yarımadası ile Anadolu arasında bir geçiş alanı oluşturur. Avrupa ile Asya kıtlarını bu bölgede birbirlerine bağlanır. Yaklaşık yüz ölçümü 67,000 km2'dir. Türkiye topraklarının %8,5 teşkil eder. Adını bütünüyle toprakları için de bulunan Marmar...

Dağ Eteği Ovası

Dağ Eteği Ovası, Ülkemizde coğrafi ve jeopolitik konum bakımından çok önemli ve stratejik bir konuma sahiptir. Birçok mevsimin aynı anda yaşandığı ülkemizde, bu konumdan dolayı birçok ovanın oluşumu gözlemlenmiştir. Ülkemizde yer alan başlıca ovalar tektonik ovalar, karstik ovalar, delta ovaları, eski göl yeri ovaları, lav örtüsü ovalar...

Muş Ovası

Muş ovası, Türkiye'nin en önemli ve en büyük ovalarından biri olarak biliniyor. Muş ovasının alanı yaklaşık 1650 kilometre 2'dir. Basamaklı bir yapı gösteriyor. Muş Ovasının Güneyini Haçreş Dağları çevridir. Kuzeyinde ise Şerafettin Dağları vardır ve bu Dağların uzantıları vardır. Muş Ovasının doğu ucunda Nevrut Dağı yer alıyor. Batı ucunda ...

Türkiye Ovaları

Türkiye Ovaları, Vadilerle parçalanmamış ve çevrelerine göre alçakta bulunmakta olan geniş düzlüklere ova denir. Ova aynı zamanda yeşil düzlüktür. Düzlükler coğrafyamızda deniz yüzeyine göre değişik yükseklikler de görülen az eğimli yerlere verilen isim Ova olarak adlandırılır. Akarsularca yarılmamış ve genellikle üzerinde tarımsal faal...

Malazgirt Ovası

Malazgirt ovası, Muş şehir alanının doğu bölgesinde yer aldığı bilinmektedir. Çok geniş bir bozkır görünümüne sahip olan bu ovanın bilinen yüzölçümü değeri yaklaşık olarak 450 km2 olduğu tahmin edilmektedir. Muş'un meşhur ovalarından birisi olduğu bilinen Malazgirt Ovası aynı zamanda Murat ırmağının kuzey batısından geçer. Malazgirt ova...

Karadeniz Bölgesi Ovaları

Karadeniz Bölgesi Ovaları, Karadeniz bölgesi ismini, komşu olduğu Karadeniz'den almıştır. Ülkemizde önemli bir nüfusa sahip olan bölge tarım açısından önemli ve verimli bir toprak hazinesine sahiptir. Bol yağış alan iklim koşulları bölgede, başta tütün, mısır, çay, fındık ve bu tarım ürünleri gibi bolca neme ihtiyaç duyan diğer tarım ürünler...

Bakırçay Ovası

Bakırçay Ovası; Dar anlatımı ile Soma'nın yakınından başlamaktadır ve denize kadar uzanır. Geniş anlatımı ile Bakırçay Ovası, Kırkağaç Ovası'nı da kapsayarak doğu tarafa doğru yönelmektedir. Bu şartlarda ovanın uzunluğu 80 kilometreye kadar varmaktadır. Ovanın genişliği ise Soma civarlarında 4 kilometreyi geçmekte olan en dar yöreyi mey...

Ceylanpınar Ovası

Ceylanpınar Ovası, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olup, Mardin iline bağlıdır. Ceylanpınar ovası bağlı olduğu Mardin iline 45 km. Mesafede bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yükseltisi fazla olmayan ova ve platolar bulunmaktadır. Karadağ'ın batısında Harran Ovası, Ceylanpınar Ovası ve Birecik Ovası yer almaktadır. D...

Erbaa Ovası

Erbaa Ovası, doğuda Kelkit Çayı'nın üzerinden geçtiği Tepekışla köyünden başlayıp batıda Kale köyüne kadar devam etmektedir. Tokat ilinin Erbaa ilçesinde bulunmaktadır. Toprakları oldukça verimli ve humus bakımından zengin bir ovamızdır. Aynı zamanda kumlu-milli topraklar arasında bulunmaktadır. Erbaa Ovası çöküntü dolgu ovalarına da iyi bir...

Pasinler Ovası

Pasinler Ovası, Pasinler ilçesinin içinde bulunduğu bir ovadır. Uzunluğu 45 km olan bu ovanın genişliği 12 m'dir. Yüzölçümü 170 km2'dir. Pasinler ovası verimli bir toprağa sahip olduğundan ziraat için önemlidir. Eskiden Pasin abad denilen bu ovayı Masat ve Posi dereleri sulamaktadır. Pasinler ovasından Kars'a giden demiryolu ve Erzurum-Ağrı-...

Sakarya Ovası

Sakarya Ovası, bu ova Sakarya nehrinin aşağısında Sakarya ilinin merkezinde bulunan ovadır. Fay hattım üzerinde meydana gelen çöküntü alanında Sakarya nehrinin taşımış olduğu alüvyonların doldurulmasında tektonik kökenli olan bir ova meydana gelmiştir. Kuzey Anadolu fayının üzerinde bulunana Sakarya ovası özellikle tam bir elips şekline benz...

Antalya Ovası

Antalya Ovası, Akdeniz bölgesinin en önemli ovaları Antalya Ovası ve Çukurovadır. Bu ovaların ortak özelliği ise çöküntü yerlere alüvyonların birikmesi ve birikmesi sonucu meydana gelmeleridir. İklim ve sulama koşulları uygun olduğundan dolayı bu ovalar ülkemizin en önemli tarım alanlarını oluşturmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü bu alanlar...

Söke Ovası

Söke ovası: Ege Deniz'inin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu orta kıyı bölgesinde, Büyük Menderes akar suyunun hemen yakınında kurulmuştur. Söke'nin en verimli arazisini oluşturan ova arazisi şehir ile Büyük Menderes Nehri ortasındadır. Şehrin yerleşim yeri ovanın kuzey ve kuzeybatı tarafına doğru genişlemesine olmuştur. Aydın'a 54 km, İz...

Erzincan Ovası

Erzincan Ovası; Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alan bir ovadır. Yüz ölçümü yaklaşık 600 km2, deniz seviyesinden yüksekliği ise 1.150-1.300 metredir. Karasu Vadisi boyunca yer yer genişleyip daralarak uzanan ovanın tabanı boydan boya kalın alüvyonlarla örtülüdür. Ova Sansa Boğazı ile doğuya, Kemah Boğazı ile batıya ...

Ova

Ova, çevresine göre çukurda kalmış olan düzlüklere ova denir. Ovalar fiziki haritalarda yüksekliklerine göre renkler ile gösterilir. 0-200 metre arasında yer alan ovalar koyu yeşil, 200-500 metre arasında yer alan ovalar açık yeşil renk, 500-1000 metre arasında olan yerler sarı renk, 1000-1500 metre arasında yer alan ovalar turuncu renk ve 1...

Adapazarı Ovası

Adapazarı ovası, Adapazarı ovası Marmara bölgesinin doğusunda yer almakta olan alüvyal bir ovadır. Samanlı dağları ile Karadeniz arasında kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Sakarya nehrindeki alüvyonların birikmesi ile oluşmuş tektonik kökenli bir ovadır. Adapazarı ovasına Fikova da denilir. 1. Dereceden deprem kuşağında yer alan Adapa...

Akdeniz Ovaları

Akdeniz Ovaları; Akdeniz Bölgesi bilindiği üzere Türkiye'deki 7 coğrafi bölgeden biridir. Akdeniz Bölgesinin coğrafi ikliminden dolayı sulama imkânlarının elverişliliği olan bir toprak tipi vardır. Bu ovalar Türkiye'de önemli bir tarım alanı olarak da kullanıldığı biliniyor. Bölgede önemli bir tarım olanağı olan Çukurova, Antalya Ovası, Elma...

Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları

Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları: Yurdumuzun doğusunda 164.000 kilo metre karelik bir alan ile Türkiye yüz ölçümünün %21'ini kaplamaktadır. Bütün coğrafi bölgeler arasında yüz ölçümünün büyüklüğü bakımından 1. Sırada bulunmaktadır. Kuzey ve güney yönünde en geniş yer kaplayan bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgesi denildiğinde akla her ne kadar dağla...

Elbistan Ovası

Elbistan ovası, Elbistan ovası Doğu Anadolu bölgesinin Güney batı tarafında yer alan bir ovadır. Yüz ölçümü üç bin kilometre kare kadardır. Ovanın etrafında yüksekliği 2000-3000 metre civarında olan dağlar ile çevrilidir. Ovanın etrafında bulunan dağlar volkanik ve tortul kayalardan oluşmuştur. Bu ova ise dördüncü jeolojik zamanda oluşmuş ol...

Ova Çeşitleri

Ova Çeşitleri, Ova, birçok yeryüzü şekilleriyle oluşan ve tarım için oldukça verimli alanlardır. Yeryüzü şekilleri ise bugünkü halini milyarlarca yıl sonra geçirdiği değişimler sonucu almıştır. Jeolojik zamanlar olarak adlandırılan bu zamanlarda farklı yeryüzü hareketleri ve farklı yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Bunlar; depremler, buzullar, a...

İç Anadolu Ovaları

İç Anadolu ovaları, iç Anadolu'da bulunan ovaların çoğu fay hattı boyunca uzanmış olan ovalardır. Deprem gibi tektonik olarak oluşmuştur. Eski göl tabanlarını kaplayan alüvyonlar bu ovaları oluşturur. İç Anadolu bölgesindeki ovalar şunlardır.İç Anadolu'da bulunan ovalarKonya ovasıYukarı ...

Çaldıran Ovası

Çaldıran Ovası, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran'da 23 Ağustos 1514'te Safevilerle yaptığı ve büyük bir zafer kazandığı yer olarak tarihe geçmiştir. Yapılan savaşta Osmanlı kuvvetleri büyük bir zafer kazanırken, Büyük bir bozguna uğrayan Safeviler dağılmış, Şah İsmail tahtını bırakıp kaçarak hayatını zor kurtarmıştır. Bu ...

Sander Ovası

Sander ovası, Sander ovaları buzulların eridiği yerde ortaya çıkan akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir. Kutup bölgeleri ile yüksek dağların üst bölümlerinde bütün yıl hiç erimeden kalan karlara toktağan kar yani daimî kar denir. Enlemin etkisiyle toktağan kar sınırı Ekvatordan kutuplara doğru azalma gös...

Çubuk Ovası

Çubuk Ovası: Ankara ili çevresinde bulunan bir ovadır. Çubuk ovasının tarihi bir önemi vardır. 1402 yılında Timur ile Osmanlılar arasında yapılan Ankara Muharebesi bu ovada yaşanmıştır. Timur, fillerini bu ovada var olan büyük ağaçların arasına saklaması ile dünya tarihinde kendine yer bulmuştur. Ama zamanımızda doğal ve yapay şartların...

Erzurum Ovası

Erzurum Ovası, Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesindeki en büyük ilimiz olan Erzurum'un tarihi çok eskilere dayanmaktadır.Doğu Anadolu'nun en büyük ovalarından biri olan Erzurum Ovasının doğusunda Kargapazarı Dağları bulunmaktadır. Kargapazarı dağları'nın yükseltisi 3.048 metredir. Güney tarafında 3.176 metre yüksel...

Bursa Ovası

Bursa Ovası, Ova, deniz yüzeyine göre az eğimli yerlerde oluşan coğrafik bir yerdir. Ovalar kendi aralarında oluşumlarına göre ayrılır. Delta ovaları, kartstik ovalar ve tektonik ovalar olarak ayrılır. Bursa ovası tektonik bir ovadır. Çünkü bu ova yer altı kabuğunun hareketlenmelerinden meydana gelmiştir. Ovalar çiftçilik işi ile uğraşan ins...

Barak Ovası

Barak Ovası, Ova, Vadilerle parçalanmamış çevrelerine göre alçakta olan geniş düzlüklere denir. Ova, yeşil düzlüktür. Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Ovalar tarım ürünlerinin yetiştirildiği çok sayıda yerleşmelerin bulunduğu ve ulaşımın kolaylıkla sağlandığı sahalardı...

Yüksekova

Yüksekova; Hakkari ilinin dört tane ilçesinden bir tanesi ve bu ilçenin yönetim merkezi olan şehirdir. Türkiye'nin Güneydoğu'nun uç tarafında, Türkiye-İran-Irak sınırlarının kesiştiği nokta yakınlarında, yer almakta olan ilçe, İran'a açılmış olan ve ileriki zamanlarda Irak'a açılacak olan sınır kapılarıyla Türkiye'nin stratejik önem taşıyan ...

Suluova

Suluova, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya ilinde olan düzlük alandır. Çevresine göre alçakta kalan toprak parçası olan Suluova tarım verimliliği açısından oldukça gelişmiştir. İl ekonomisi tarım aralığıyla sağlandığı için bu ovanın değeri yüksektir. Burada karasal iklim hakimdir. Sulu ovanın ortalama yüksekliği 550 metredir. ...

Yeşilova

Yeşilova; Burdur ilinin bir ilçesidir. Sınırları içesinde yer alan Salda Gölü ile ün kazanmıştır. Salda Gölü'nün özelliği arasında dünyanın en derin ve en temiz göllerinden bir tanesidir. Göl'ün katkıları ile ilçe turistik bir belde şekli vermektedir. Ayrıca çadır turizmine de müsait bir ortam sağlamaktadır. İlçe olma hakkını ise 1936 yılınd...

Gediz Ovası

Gediz Ovası, Ege bölgesinde yer almaktadır. Sarıgölden başlayan ova Manisanın batı kısmına kadar uzanan oda geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Gediz ovasının uzunluğu 150 km ve genişliği 20 km kadar bulmaktadır. Coğrafi olarak Boz dağlar ile güneyinde yer alan Küçük Menderes Ovasından ayrılmaktadır. Gediz Ovasının diğer kolu ise Yunt D...

Çukurova Ovası

Çukurova Ovası, Batıdan ve kuzeyden Orta Toroslar'ın yükseltileri 3,500 metreyi bulan doruklarıyla, doğrudan Misis tepeleriyle sınırlanan, güney ve güneybatıda doğrudan doğruya Akdeniz'e açılan Çukurova, Adana ovasının yaklaşık üçte ikisini oluşturur. Sulu tarım alanlarıyla, oluşumunu Üçüncü Zamanda tamamlamış yüzey şekillerinin kuytula...

Ege Bölgesindeki Ovalar

Ege Bölgesindeki Ovalar, Ege bölgesi birer alüvyon ovasıdır. Horstlar arasında kalmış grabenler birer alüvyon ovasıdır. Ege bölgesinin Batı kısmında yer alan ovalar, ekseri dördüncü jeolojik dönemde meydana gelen epirojenik hareketler sonucunda oluşmuştur. Bu hareketler sonunda bazı alanlar yükselmiş ve bugünkü dağlık alanları meydana g...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Gö...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ov...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de, halen ortaya çıkmamış gele...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024